- +

Kontakt oss

BYGGOPP Hålogaland
Stakkevollvegen 51
9010 Tromsø
TLF: 976 34000
E-post: post-troms@byggopp.no

Besøk Tromsø
Opplæringhuset Arktis
Stakkevollvegen 51
4. etasje (inngang fra parkeringsplass på tak)

Avdeling Nordland
Besøksadresse Bodø:
Dreifushammaren 11

4. etasje
8012 BODØ

Glenn Andre' Walle