- +

Ledige stillinger som yrkesfaglærere innen bygg og anlegg Publisert: 07.08.2017 13:59

På grunn av økt elevtall til våre fag, søker Kvaløya videregående skole, innen Bygg -og anleggstekikk etter 2 lærerstillinger. Helst innen tømrer/ betongfaget.
Kontakt avd. leder Oddbjørn Johnsen på:

oddbjorn.andreas.johnsen@tromsfylke.no 

Telefon 907 55 569 el. 777 84 414 

 

 

Se vedlagte utlysningstekst for mere kontaktinfo.